OM J. P. Nielsen, Rådgivende Ingeniørfirma ApS

Firmaet er startet af Jørgen Peter Nielsen den 1. marts 2007.

Jørgen Peter Nielsen har mere end 25 års erfaring som bygningsingeniør. Jørgen Peter Nielsen har gennem disse år arbejdet med mange store projekter, blandt andet Fields-projektet i Ørestaden, Ericcson-bygningen ved Sjællandsbroen og 14 etagers hotel på Gibraltar. Fra februar 2002 og cirka 5 år frem var Jørgen Peter Nielsen ansat i NIRAS som afdelingsleder i afdelingen for renovering, byfornyelse og for skolebyggeri.​

Jørgen Peter Nielsen fungerer som syns- og skønsmand for Voldgiftsnævnet for byggeri og anlæg.

Firmaet J. P. Nielsen, Rådgivende Ingeniørfirma ApS, beskæftiger sig med rådgivning og bistand inden for byggeri og anlæg. Opgaveporteføljen har bestået af udarbejdelse af statiske beregninger i forbindelse med udarbejdelse af myndighedsprojekter, såvel som udbudsprojekter, både inden for nybygnings- og renoveringsopgaver. Firmaet udarbejder desuden tilstandsrapporter. Dette sker i samarbejde med specialistfirmaer inden for de enkelte fagområder.​

​​Søvang 7, 3400 Birkerød | Telefon: 22 13 72 80 | E-Mail: jpn@jorgenpeternielsen.dk | Mødelokale: Hollandsvej 12, 2. sal 2800 Kgs. Lyngby