OM J. P. Nielsen, Rådgivende Ingeniørfirma ApS

Firmaet er etableret af Jørgen Peter Nielsen den 1. marts 2007.​

Jørgen Peter Nielsen har mere end 40 års erfaring som bygningsingeniør. Jørgen Peter Nielsen har gennem disse år arbejdet med mange store projekter, blandt andet Fields-projektet i Ørestaden, Ericcson-bygningen ved Sjællandsbroen og 14 etagers hotel på Gibraltar.

Fra februar 2002 og cirka 5 år frem var Jørgen Peter Nielsen ansat i NIRAS som afdelingsleder i afdelingen for renovering, byfornyelse og for skolebyggeri.

Jørgen Peter Nielsen fungerer som syns- og skønsmand for Voldgiftsnævnet for byggeri og anlæg.

Firmaet J.P. Nielsen, Rådgivende Ingeniørfirma ApS, beskæftiger sig med rådgivning og bistand inden for byggeri og anlæg. Opgaveporteføljen har bestået af projektledelse, myndighedsprojekter og projektering i bred forstand, herunder udarbejdelse af tatiske beregninger som bygværksprojekterende, såvel som udarbejdelse af udbudsprojekter, både inden for nybygnings- og renoveringsopgaver.

Firmaets arkitekt Linea Dyrbye Jensen udarbejder arkitektprojekter.

​​Søvang 7, 3400 Birkerød | Telefon: 22 13 72 80 | E-Mail: jpn@jorgenpeternielsen.dk | Mødelokale: Hollandsvej 12, 2. sal 2800 Kgs. Lyngby